PREUZMI ULAZNICU

Sajamski Pravilnik

Home»Za izlagače » Sajamski Pravilnik

RELAX ADRIA
Sajamski pravilnik 2018.

Status “Izlagač” imaju sve osobe koje su pravilno prijavili svoje sudjelovanje Organizatoru ispoštivale pravila navedena ovim Pravilnikom.

U slučaju nepoštivanja Pravilnika, Organizator je slobodan uskratiti Izlagaču pravo sudjelovanja.
Sukladno tome, Izlagač snosi sve sankcije i troškove bez povrata sredstava od strane Organizatora.

1. PRIJAVA
1.1. Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja i izlaganja na sajmu imaju sve fizičke i pravne osobe koje su Organizatoru najavile svoje izlaganje te izvršile uplatu najma izložbenog prostora.

Potvrđivanjem izlaganja Organizatoru, Izlagač se obvezuje na poštivanje svih uvjeta i propisa navedenih od strane Organizatora.

1.2. Otkazivanje sudjelovanja
Ukoliko Izlagač nakon prijave nije u mogućnosti sudjelovati na Sajmu zbog nepredvidljivih okolnosti, obvezan je pismenim putem otkazati svoje izlaganje i navesti razloge otkazivanja. Ovisno o terminu otkazivanja, Izlagač je dužan snositi troškove otkazivanja kako slijedi:

A) Otkazom izlaganja do 45 prije datuma održavanja Sajma, Izlagač plaća 50% ugovorene cijene najma izložbenog prostora.

B) Otkazom izlaganja manje od 45 dana prije datuma održavanja Sajma, Izlagač plaća puni iznos ugovorene cijene najma izložbenog prostora.

2. IZLOŽBENI PROSTOR
2.1. Upotreba izložbenog prostora
Izlagači i sudionici su slobodni izlagati proizvode i usluge u periodu od četvrtka, 15.03. do 17.03. i to 15. i 16. 03. od 10 do 18 sati, te 17.03. od 10 do 17 sati,
Svi štandovi Izlagača moraju biti u skladu s Pravilnikom i zahtjevima Organizatora.

2.2. Izgled izložbenog prostora
Svi Izlagači obvezni su svoj izložbeni prostor opremiti s dobrom praksom i tehničkim specifikacijama Sajma.
Organizator će prije početka Sajma provjeriti ukoliko izložbeni prostor i štandovi zadovoljavaju zahtjevane specifikacije. Ukoliko Izlagač ne ispoštuje zahtjeve navedene Pravilnikom snositi će sankcije od strane Organizatora.
Štand mora biti adekvatno opremljen te imati osoblje koje će tijekom cijelog trajanja sajma biti na raspolaganju posjetiteljima Sajma.
Izlagači su obvezni dovršiti postavljanje svojih štandova do 8 sati u četvrtak, 15.03.2018.

2.3.Veličina izložbenog prostora
Izlagači mogu izabrati između pet osnovnih tipova izložbenog prostora. Minimalna dimenzija najma izložbenog prostora je 4 m² (2×2 m).

Izlagačima su na raspolaganju i neuređeni izložbeni prostori te izložbeni prostori različitih dimenzija od tipskih. Za veće izložbene prostore od osnovnih (tipskih) Izlagaču će biti dostavljena posebna ponuda.

Odabir dimenzija te dodatnih sadržaja izložbenog prostora vrši se u koordinaciji s Organizatorom.

2.4. Raspored izložbenog prostora
Izložbeni prostor se raspoređuje Organizator na način koji smatra primjerenim, uzimajući u obzir cjelokupni interes Sajma i Izlagača, ukoliko je moguće, zatraženi prostor od strane Izlagača koji se prijavljuje.

2.5. Modifikacija izgleda štandova i izložbenog prostora
Organizator zadržava pravo promjene i modifikacije izgleda izložbenog prostora ukoliko smatra da je to u interesu Sajma pri čemu Izlagač nema pravo na kompenzaciju nastale štete.

2.6. Promjena rasporeda izložbenog prostora
U slučaju nepredviđenih događaja, Organizator je slobodan promijeniti raspored izložbenog prostora u bilo kojem trenutku prije početka postavljanja svih štandova. Izlagači nemaju pravo na kompenzaciju štete uzrokovane promjenom rasporeda izložbenog prostora od strane Organizatora.
Razmjena štandova s drugim izlagačima je zabranjena.

3. NAČINI I UVJETI PLAĆANJA
3.1. Plaćanje
Organizator će isporučiti financijsku ponudu za sudjelovanje na Sajmu. Naknada za sudjelovanje u cijelosti se mora platiti najkasnije tjedan dana prije održavanja sajma odnosno 08.03.2018. U protivnom, Organizator zadržava pravo otkazivanja prava na sudjelovanje.

3.2. Popusti za rane prijave
Za izlagače koji svoj prostor rezeviraju i plate do 01.02.2018. Organizator odobrava 10% popusta.

4. FISKALIZACIJA
Ukoliko je Izlagač obveznik fiskalizacije, obvezan je pridržavati se propisa o fiskalizaciji te će odgovarati u slučaju da se ne pridržava istih.

5. ODGOVORNOST I OSIGURANJE OD ŠTETE
5.1. Šteta nastala na štandovima
Osiguranje sajamskog prostora je obveza Organizatora. Organizator preuzima svu odgovornost za osiguravanje siguronosnih mjera kako bi zaštitili svoje izlagače. Osiguranje vrijedi tijekom službenog radnog vremena sajma.

Organizator se odriče odgovornosti za nastalu štetu pri postavljanju i konstrukciji štandova tijekom procesa njihovog sastavljanja, izložbe te rastavljanja.

5.2. Šteta nastala Izlagačima
Organizator preuzima odgovornost za štetu nastalu Izlagačima ukoliko je ona rezulat loše organizacije i zanemarivanja izložbenog prostora i zahtjeva Izlagača.

Organizator se odriče odgovornosti za gubitak, krađu ili uništavanje opreme Izlagača.

6. OGLAŠAVANJE
6.1. Oglašavanje Organizatora
Organizator je slobodan oglašavati sajam na načine koje smatra prikladnim, kroz promidžbene kampanje te objavljivanje sajamskog kataloga.

6.2. Oglašavanje Izlagača
Izlagač ima pravo i slobodu oglašavanja isključivo vlastitih proizvoda unutar svog izložbenog prostora te isključivo od strane Izlagačevog poduzeća.

Izlagaču nije dopušteno oglašavati vlastite proizvode izvan zakupljenog izložbenog prostora, kao ni proizvode i usluge poduzeća koja ne sudjeluju na sajmu.

Bilo kakvo oglašavanje Izlagača izvan izložbenog prostora mora biti odobreno od strane Organizatora. U suprotnom, Izlagaču će se obračunati dodatna naknada za najam dodatnog prostora.

7. SLUŽBENI SAJAMSKI KATALOG
Organizator poduzeće Info Lab Mediji d.o.o. (časopis Turizam info) će osigurati jedan sajamski katalog svakom posjetitelju. Sajamski katalog sadrži popis svih izlagača.

Prezentiranje sudionika u sajamskom katalogu je uključeno u cijenu te je svaki Izlagač obvezan Organizatoru dostaviti potrebne materijale za izradu kataloga odnosno oglasa. Materijali se dostavljaju Organizatoru putem e-maila do 05.03.2018.

U slučaju da Organizator ne primi materijale koje mu je Izlagač dužan dostaviti, Organizator je slobodan iskoristiti materijale koje već ima u svom posjedu, uključujući i imena proizvoda koji će se izlagati na Sajmu. U tom slučaju Izlagač preuzima odgovornost za svu potencijalnu štetu nastalu nedostavljanjem ispravnih materijala Organizatoru.

DODATNE NAPOMENE
• Izlagač je obvezan uplatiti najam izložbenog prostora u cijelosti do 08.03.2018., tjedan dana prije početka sajma
• U slučaju da Izlagač u cijelosti ne uplati najam izložbenog prostora, Izlagač je suglasan da Organizator odustane od ustupanja i konstrukcije izložbenog prostora
• Izlagač se obvezuje da ne može napustiti sajamski prostor prije završetka službenog radnog vremena bez Organizatorovog odobrenja
• Izlagači koji izlažu proizvode za koje je potrebno imati sanitarne dozvole su nužni ishodovati navedenu dozvolu
• U slučaju spora nadležan je sud u Rijeci
• Organizator je cijelo vrijeme tijekom pripremnih radova te trajanja sajma slobodan nesmetano fotografirati, dokumentirati video i audio zapise za vlastitu promociju bez autorizacije snimanih osoba ili Izlagača

 

Widgets Magazine